Όλες οι σελίδες του  Facebook έχουν ένα κοινό,  την υποδομή τους! Είναι δομημένες με ένα παρόμοιο τρόπο, με τα ίδια tabs και τα διάφορα τμήματα που μπορούν να προστεθούν. Αυτό βέβαια δύσκολα κάνει τη σελίδα σου στο Facebook να ξεχωρίζε,ι όταν έχει να κάνει με την...

read more